Mijn favorieten

Planschade


Een bijzondere vorm van taxaties is de planschadetaxatie.

Dit komt aan de orde als door bestemmingsplanwijzigingen uw woongenot/comfort veranderd. U woont aan de rand van het dorp met uitzicht over de weilanden, maar door een wijziging van het bestemmingsplan mag het verderop gelegen industrieterrein uitbreiden tot vlak voor uw huis. Dan kan een planschadetaxatie eventueel recht geven op een schadevergoeding in verband met een vermindering van de waarde van uw huis.

Dit soort taxaties worden door ons al jaren verzorgd in samenwerking met SAOZ.